A jednak się kręci… – nie tylko wskazówka zegara

Zegarowe wskazówki, bezustannie kręcąc się po swoim cyferblacie, zdołały – wbrew powszechnemu zasmuceniu – wtrącić okres letniej beztroski do kalendarzowego archiwum. Wobec takiej oziębłej perspektywy, naturalny odruch wyzwala nieodpartą chęć wykrzesania akcentów wakacyjnego relaksu. W zaistniałej sytuacji, panaceum okazało się wrotowisko, które skupiając „kwiatkowe” grono ambitnie realizowało swoją rekreacyjną misję w pierwszą wrześniową sobotę. Prezentowane…