“Integrum totalum”, czyli mariaż adoracji i barwnej kreacji

„Ad maiorem Dei gloriam” – tę duchową dewizę przywołał w murach sanktuarium celebrans, określając tym samym charakter niepowszedniego, familijnego spotkania „Józefowych Kwiatków”. Miejsce, okoliczności i czynnik ludzki wytworzyły wzniosłą atmosferę, która nie tylko była przesiąknięta pierwiastkiem integracyjnym, ale także towarzyszyła „kwiatkowym” celebracjom. W sposób dostojny urzeczywistniona została symboliczna „zmiana warty”, czyli wymiana „starych” młodych na …